Cordis Trust plaas Petronel op Ererol

Petronel Baard – “Woorde klink op in akkoorde vir die siel”

Petronel Baard het ‘n besondere geesdrif vir musiek, om nuut te ontdek, vir mense en die lewe.
Sy is ’n sangeres en liedjieskrywer en bevorder die kunste op nasionale en gemeenskapsvlak as Langvrou Produksies. Sy het uitmuntende resultate onlangs met aanlynkonserte behaal.

Cordis Trust is ’n nie-winsgewende organisasie wat sedert 2000 binne die mikpunt om die Afrikaanse woordkuns (skryf, dig, drama en lirieke) te bevorder fenominale resultate behaal het met deelname en publikasies van individue en organisasies.

Die COVID-19 pandemie het verskeie rolspelers by wie Cordis Trust betrokke was, verhoed om in tradisionele teaters op te tree. Cordis Trust is sedert 2009 met behulp van tegnologie en sosiale media oor ’n breë spektrum bedryf. Aanlynkonserte het ’n alternatief gebied en Cordis kon steun verleen en ook eie platforms opskerp.

Petronel het tydens ’n aanlynkonsert ’n toonsetting gedoen van Kom ons droom vandag uit Woordpalet van Mardene Marais (wat die stigtingsoorweging van Cordis Trust was) en dit meesterlik uitgevoer. Dit het nuwe geleenthede geskep vir haar en tot twee aanlynkonserte, Sonstorie en Woordpalet gelei.

Cordis Trust het besluit om die Orde van die Beiteltjie-toekennings vir besondere geesdrif om in die fasette van die Afrikaanse woordkuns nuutskeppings te maak teen einde November 2020 aanlyn toe te ken.

Petronel Baard is ‘n waardige ontvanger van die Orde van die Beiteltjie 2020 en haar besondere wyer fasilitering en bydrae verdien ‘n plek op die Cordis Trust Ererol 2021.