KUNSTE MOET WEGTREKPUNT WEES VIR GEMEENSKAPSONTWIKKELING

Die kunste is die een plek waar ons verskille iets is wat ons vier – in stede daarvan dat dit ons skei van mekaar. Die Ordes van die Beiteltjie slaag juis daarin om die diversiteit van woordkuns in Afrikaans te vier.
Die bekroonde sanger, liedjieskrywer en kunste-fasiliteerder, Petronel Baard, wat pas met ’n Orde van die Beiteltjie vir 2020 vereer is, sê dit maak daarom vir haar sin dat die kunste die wegtrekpunt behoort te wees vir gemeenskapsontwikkeling in ons land.
“Suid-Afrikaners het nog nie genoegsaam in mekaar se teenwoordigheid ontspan nie – watwou nog mekaar leer ken. Selfs meer as in sport – waar wedywering wel deel is van die natuurlike stand van sake – is die kunste die plek waar ons mekaar moet vind en kan opbou. Ons diversiteit kom tot sy reg in ’n hoogs kreatiewe gemeenskap en uitlewing wanneer ons daarop fokus.”
Volgens Petronel waardeer sy dié toekenning juis vir die groot rol wat Cordis Trust en sy Woordkunsakademie in die ontwikkeling van kuns en kultuur speel. “Ek dink die bydrae wat dr. Fanie Marais en sy familie maak is ongeëwenaar. Veral as mens dink dit is ’n individue, ’n famile, wat uit hulle eie pyn uit, uit die hart van een, soveel palette van kuns ondersteun.”
“Die skatkis wat Cordis Trust ontwikkel, en ook die nagedagtenis van die woorde van Mardene Marais, is iets waaroor ek baie passievol is en ek glo dit sal nog neerslag sal vind in my toekomstige albums en gedigte.”
Petronel, wie se loopbaan met ’n ATKV-Crescendo afgeskop het, is vandag ook lid van die Wes-Kaapse Kultuurkommissie, die Tuinroete Filmkommissie en dien ook op die Theatre Collective wat genooi was om voorleggings oor die kunstebedryf aan die verkose komitee van die nasionale parlement te doen.
“In my taal is ek tuis, ek skryf daarin, dig en maak musiek in Afrikaans. Ek hou van hoe Cordis Trust groter dink en inklusief oor Afrikaans is. Dis ’n groot voorreg om daarom dié toekenning van hulle te mag ontvang, en dit is vir my en die ander ontvangers ’n groot aanmoediging.”
Die gesogte Ordes van die Beiteltjie word deur die Woordkunsakademie van die Cordis Trust toegeken. Vanjaar se ander ontvangers is Frieda van den Heever, Ilse Oppelt, . Chrisna Beuke-Muir, Frazer en Deniel Barry, Deon Meiring en Steffie le Roux.
Dr. Fanie Marais, Uitvoerende Trustee van die Cordis Trust, het gesê hy is oortuig die toekennings sal die ontvangers inspireer tot groter prestasie en om ander te begeester en by te staan.
Die toekennings is virtueel tydens ’n beeldstroom op Facebook en op YouTube bekend gemaak. ’n Oorkonde, trofee en kontantbedrag is deel van elke toekenning.